Sugavimas, transportavimas, laikina globa

VšĮ „Akeso gyvūnų prieglauda“, teikia gyvūno sugavimo, trasportavimo ir laikinosios globos paslaugas.

Įkainiai:

Gyvūno sugavimas – 30eur.

Gyvūno transportavimas – 0,90ct/km

Gyvūno laikinoji globa –  iki 20kg 12eur/para, virš 20kg 16eur/para

 

LR civilinio kodekso 4.61 straipsnis. Bepriežiūriai ir priklydę naminiai gyvūnai

Jeigu bepriežiūrių ir priklydusių darbinių gyvulių bei galvijų (ir jų prieauglio) savininkas paaiškėja per vieną mėnesį, o smulkiųjų gyvūnų (ir jų prieauglio) – per dvi savaites nuo jų perdavimo išlaikyti ir naudotis dienos, gyvūnas grąžinamas savininkui. Šis privalo atlyginti išlaikiusiam gyvūną asmeniui visas išlaikymo išlaidas, įskaitant naudą, gautą iš naudojimosi juo.